Hikmet Toker Biyografi

hiko son

Hikmet Toker Biyografi

Hikmet Toker

2015-2016 yılları arasında post-doctoral researcher olarak Kings College London müzik departmanında akademik çalışmalar yürüten Hikmet Toker, 2017 yılında müzikoloji alanında  doçent ünvanı aldı.  2001 yılından beri tanbur, ve ses icrâcısı olarak mûsikî çalışmalarını devam ettiren Hikmet Toker, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı,Müzikoloji Bölümü Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilimdalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Tarihsel Müzikoloji alanında çalışmalar yürüten Hikmet Toker’in bu alanda yayınlanmış dört kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.